Skip to main content

Redigeren

Ik schrijf niet alleen nieuwe teksten, maar redigeer ook teksten van anderen. Met een frisse blik kijk ik naar de tekst en pas ik waar dat nodig is het taalgebruik aan. Of ik doe aanpassingen aan de structuur om de tekstopbouw logischer te maken. En vanzelfsprekend controleer ik of alles in correct Nederlands verwoord is.

Redigeren