Skip to main content

Privacyverklaring Exact Verwoord

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Exact Verwoord persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

1. Wie zijn wij

Exact Verwoord is een bedrijf van Antoinette Brugman. Zij schrijft over wetenschap en techniek en andere interessante onderwerpen. Exact Verwoord is gevestigd in Malden. Exact Verwoord maakt gebruik van de website www.exactverwoord.nl en is bereikbaar per e-mail op antoinette at exactverwoord.nl. Exact Verwoord is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

2. Doel en grondslag verwerking

Exact Verwoord verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden verwerkt als u een opdrachtgever, geïnterviewde of een zakelijke relatie bent van Exact Verwoord. De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: voor- en achternaam, organisatie, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Exact Verwoord verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen, e-mailen of bezoeken indien dit nodig is voor het uitvoeren van een opdracht.
  • Voor het versturen van een factuur.
  • Om u na afloop te kunnen benaderen voor een vervolgopdracht.

3. Delen persoonsgegevens met derden

Exact Verwoord deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Of als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Bewaartermijn

Exact Verwoord bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Wanneer u zich op één van uw rechten beroept zoals beschreven in paragraaf 7, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

5. Beveiliging

Exact Verwoord neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en beveiligt uw persoonsgegevens door:

  • Het uitvoeren van automatische updates van systeemsoftware en antivirus software.

  • Het vergrendelen van toegang tot elektronisch bewaarde gegevens door een username en password.

Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met Exact Verwoord via antoinette at exactverwoord.nl.

6. Cookies of vergelijkbare technieken

Exact Verwoord gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

7. Rechten (Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op via antoinette at exactverwoord.nl.

8. Vragen of klachten

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of klachten over de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op via antoinette at exactverwoord.nl. Indien u er na overleg met Exact Verwoord niet uitkomt, dan kunt u vanzelfsprekend een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacy.

Laatst gewijzigd op 04-10-2019