Skip to main content

Kind en wetenschap

Enthousiast over wetenschap?

Kinderen en wetenschap, dat gaat toch niet samen? Zeker wel. Een aantal jaar ben ik betrokken geweest als vrijwilliger bij Mystery X Science4kids. Met een team van vrijwilligers organiseerden we maandelijks een wetenschapsmiddag voor kinderen. Eerst kregen de kinderen een lezing door een wetenschapper over een interessant onderwerp, dan volgden er leuke proefjes. Tijdens deze bijeenkomsten zag ik met eigen ogen hoe enthousiast en geïnteresseerd de kinderen waren.

Verrassende vragen

Kinderen zijn vaak enorm enthousiast. Ze zitten graag op de eerste rij en stellen veel en verrassende vragen aan de wetenschappers. Dit heeft ook zijn wisselwerking op de sprekers. Zij leren weer van de open blik waarmee kinderen tegen een onderwerp aankijken. En ze genieten van het enthousiasme van het jonge publiek.

Taal aanpassen aan kinderen

Mijn ervaring is dat je kinderen heel goed kunt betrekken bij wetenschap en techniek. En dat je vrijwel elk onderwerp met ze kunt bespreken. Maar het vergt wel wat aanpassingen in het taalgebruik. Het vermijden van nietszeggende vaktermen bijvoorbeeld. En het zoeken naar voorbeelden uit hun belevingswereld om iets uit te leggen. Ook is het belangrijk om alleen relevante informatie te bespreken. Alleen zo kunnen ze de lijn van het verhaal volgen.

Wetenschapseducatie

Ik schrijf graag voor kinderen over wetenschap en techniek. Met mijn educatieve teksten probeer ik ze enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. Door ze te prikkelen, nieuwsgierig te maken en te verrassen. Zo kunnen kinderen al jong een positieve houding ontwikkelen ten opzichte van techniek en wetenschap. En worden zij misschien wel de wetenschappers van de toekomst…

Kind en wetenschap